stojala za prospekte, letake

… reklamna, predstavitvena, označevalna, informacijska